Ru

Posted by By at 14 October, at 05 : 31 AM Print

Ru

Ru
Thơ Bố Tôm
………..
Em
..ngủ đi!!!
Đêm nửa nặng sáng rồi

Mà mắt chĩu bơ phờ quầng sóng nổi
Mà tiếng lặng yên, vỗ về tiếng nói
À ơi…. Ta tự ru mình!

Ngủ!

THƠ THƠ TÔI - VŨ DŨNG

LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG

---------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẮC VIỆT LUẬT(BACVIETLUAT.VN) - TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN LUẬT SƯ - 0938188889(VUNGOCDUNG.INFO)
Mail: luatsudungst@gmail.com - Website: www.vungocdung.info Phone: 0938188889 www.tindautu.vn - www.sanduan.vn - www.tuvanluat.com.vn

-----------------------------------------------

Related Posts

Post Your Comment