Luật sư Vũ Ngọc Dũng giúp bạn soạn thảo hợp đồng

Posted by By at 26 March, at 21 : 58 PM Print

Luật sư Vũ Ngọc Dũng giúp bạn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn hợp đồng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư

Nội dung tư vấn:
– Luật Bắc Việt chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;
– Luật Bắc Việt nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
– Luật Bắc Việt cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
– Luật Bắc Việt đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
– Luật Bắc Việt thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

Luật Bắc Việt soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
– Luật Bắc Việt soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khỏan liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
– Luật Bắc Việt tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khỏan thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Các loại hợp đồng:
Hợp đồng kinh tế,
– Hợp đồng thương mại,
– Hợp đồng đầu tư,
– Hợp đồng dân sự,
– Hợp đồng lao động,
Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
– Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
– Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…
– Hợp đồng li-xăng;
– Hợp đồng mua bán;
– Các loại hợp đồng khác…

Biểu phí luật sư;
Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

DỊCH VỤ CỦA TÔI LUẬT SƯ RIÊNG TIÊU ĐIỂM

LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG

---------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẮC VIỆT LUẬT(BACVIETLUAT.VN) - TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN LUẬT SƯ - 0938188889(VUNGOCDUNG.INFO)
Mail: luatsudungst@gmail.com - Website: www.vungocdung.info Phone: 0938188889 www.tindautu.vn - www.sanduan.vn - www.tuvanluat.com.vn

-----------------------------------------------

Related Posts

5 Comments

 1. Thành lập công ty tại Luật Bắc Việt – tặng 400.000 đồng cho khách, 7 years ago Reply

  […] khuyến mãi: kể từ ngày 01/4 đến ngày 01/06/2012 (Áp dụng cho thời gian ký hợp đồng. Đối với hợp đồng ký ngày cuối cùng là ngày 01/06/2012 […]

 2. Thành lập công ty tại Luật Bắc Việt – tặng 400.000 đồng cho khách :: Luật Doanh Nghiệp, 7 years ago Reply

  […] khuyến mãi: kể từ ngày 01/8 đến ngày 01/11/2012 (Áp dụng cho thời gian ký hợp đồng. Đối với hợp đồng ký ngày cuối cùng là ngày 01/11/2012 […]

 3. Thành lập công ty – tặng khách 400.000 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Bắc Việt Luật, 5 years ago Reply

  […] – Thời gian áp dụng khuyến mãi: kể từ ngày 4/10/2013 đến ngày 04/10/2014 (Áp dụng cho thời gian ký hợp đồng. Đối với hợp đồng ký ngày cuối cùng là ngày 04/10/2014) […]

 4. Thành lập công ty cổ phần | Đăng ký kinh doanh, 5 years ago Reply

  […] Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; Bảo hộ bản quyền tác giả; Cách ký kết hợp đồng lao động với nhân […]


Post Your Comment