Luật sư Vũ Ngọc Dũng – chương trình “Nhân sự hậu M&A “- Mua bán doanh nghiệp

Posted by By at 16 May, at 12 : 49 PM Print

Luật sư Vũ Ngọc Dũng – chương trình “Nhân sự hậu M&A “- Mua bán doanh nghiệp

TIÊU ĐIỂM TRUYỀN HÌNH TÔI THAM GIA TRUYỀN HÌNH VỀ TÔI

LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG

---------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẮC VIỆT LUẬT(BACVIETLUAT.VN) - TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN LUẬT SƯ - 0938188889(VUNGOCDUNG.INFO)
Mail: luatsudungst@gmail.com - Website: www.vungocdung.info Phone: 0938188889 www.tindautu.vn - www.sanduan.vn - www.tuvanluat.com.vn

-----------------------------------------------

Related Posts

Post Your Comment