Điều gì sắp xảy ra tối chủ nhật tại TADIBAR – 41 Trần Kim Xuyến?

Posted by By at 12 November, at 09 : 15 AM Print

Điều gì sắp xảy ra tối chủ nhật tại TADIBAR – 41 Trần Kim Xuyến?

Hãy xem và cảm nhận?

https://www.facebook.com/luatbacviet/videos/1089638551070429/
https://www.facebook.com/luatbacviet/videos/1091165017584449/
https://www.facebook.com/luatbacviet/videos/1089638551070429/

Ý kiến của ca sĩ?

Ý kiến của ban tổ chức? Luật sư Vũ Ngọc Dũng nói gì?

Tại sao họ tổ chức đêm nhạc?

Bao giờ? Khi nào?

Địa điểm đẹp tới cỡ nào?

 

BÀI VIẾT TÔI TỪ THIỆN

LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG

---------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẮC VIỆT LUẬT(BACVIETLUAT.VN) - TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN LUẬT SƯ - 0938188889(VUNGOCDUNG.INFO)
Mail: luatsudungst@gmail.com - Website: www.vungocdung.info Phone: 0938188889 www.tindautu.vn - www.sanduan.vn - www.tuvanluat.com.vn

-----------------------------------------------

Related Posts

Post Your Comment