Bài thơ Mơ của Vũ Ngọc Dũng

Posted by By at 23 August, at 06 : 49 AM Print

Bài thơ Mơ của Vũ Ngọc Dũng

Thơ Vũ Dũng
—-
Khi gió mùa lạnh lẽo
Anh nhớ em Đông ơi
Giữa tiếng ve vắt vẻo
Anh nhớ thu xanh trời…
( Hướng về phía trước nào..

THƠ THƠ TÔI - VŨ DŨNG

LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG

---------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẮC VIỆT LUẬT(BACVIETLUAT.VN) - TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN LUẬT SƯ - 0938188889(VUNGOCDUNG.INFO)
Mail: luatsudungst@gmail.com - Website: www.vungocdung.info Phone: 0938188889 www.tindautu.vn - www.sanduan.vn - www.tuvanluat.com.vn

-----------------------------------------------

Related Posts

Post Your Comment